VI STÄRKER ORGANISATIONER MED IT-LÖSNINGARNA

Big Data

Big data är datamängder vars storlek eller typ överskrider förmågan hos traditionella relationsdatabaser att hantera och bearbeta data.

ML/DL

AI är ett bredare paraply under vilket Machine Learning (ML) och Deep Learning (DL) kommer. ML är delmängd av AI och DL är delmängd av ML.

Augmented Reality

Augmented Reality är en teknik som överlagrar en datorgenererad bild, video eller 3D-modell på användarens syn på den verkliga världen.

Virtuell verklighet

Virtual Reality (VR) är användningen av datorteknik för att skapa en simulerad miljö.

Några av våra bästa verk

Klienten talar

Vi är fantastiska men
Ta inte våra ord för det

mode_edit