Robotik

Vi utvecklar datorprogram och programvara för dina robotar för att göra produktiva åtgärder på land, luft och vatten

Framtiden för programvara inom robotik

Tiderna sedan introduktionen av robotar i olika branscher har programvara intagit en anmärkningsvärd plats inom robotikområdet. Robotics kommer att vara framtiden för många företag och räddningsorganisationer.

Idag involverar många branscher programvara och flera applikationer för att utnyttja sina robotar optimalt. Tillverkningssektorer och andra anläggningar innehåller programvarufunktioner som gör det möjligt för dem att ta bättre kontroll och användning av sina robotar.

Robotföretaget - CSS, som lägger till funktioner i programvaran för att underlätta anpassningsprocessen för robotarna för alla arbetskrafter utan hög teknisk kompetens och kunskap krävs.

I den fjärde industriella revolutionen tar programvaran robotik till nästa nivå. Vi hjälper robottillverkare och organisationer genom att skapa program som kan underlätta anpassningen av robotarna att utföra vissa åtgärder utan att vara fysiskt kopplade till dem.

assets/images/css/robotic_section_1.png

Dagens framsteg inom robotprogramvara

Programvara som Offline-programmering, UAV - Drone Control, mobil sökplanering, realtidsplanering av väg, mellanprogramvara, AI-integrerade robotlösningar är några av de mjukvarudominerande på marknaden idag. CSS utvecklar alla typer av programvara och applikationer för robotik för att effektivisera dina verksamheter och affärsmål med leverans av kvalitetslösningar.

Robotapplikation på luft, vatten och land

On Air

CSS designar programvaruapplikationer, vilket möjliggör fullständig isolering från robotarna. Du kan anpassa dina robotar från en pålitlig applikation som kan tillgodose dina önskemål och behov. Molnplattformen med många intelligensmoduler och funktioner erbjuder alla viktiga byggstenar för att snabbt integrera pålitliga drönapplikationer. Denna applikation kommer att vara avgörande för hantering av lager och logistik, industriella inspektioner, säkerhet och övervakning, leveranser, nödåtgärder, flottaundersökningar och mycket mer.

På vatten

Det finns enorma saker som ännu inte har utforskats i havet. Ett autonomt 8-fots undervattensglidflygplan, "Scarlet riddare", navigerade över Atlanten i över sju månader och återvände efter att ha samlat in den omfattande mängden data från ett mer än 520 år gammalt Columbus-fartyg sjunkit i havet.

  • CSS - ett utvecklingsföretag för robotapplikationer, hjälper robottillverkare med programmering och hjälper till att göra roboten effektiv genom att underlätta utförandet för att tjäna sitt syfte.
  • Vi integrerar AI och andra maskinprogram i ditt robotoperativsystem, vilket gör det möjligt för roboten att utföra önskade åtgärder. Vi utvecklar också en applikation där du kan integrera all data och analysera dem i en väldesignad och pålitlig instrumentpanel.

På mark

Just nu på land används robotar i stor utsträckning för sök- och räddningsinsatser under osäkra tider som byggnadskollaps, jordbävningar etc. Flera företag använder också robotar för tunnlar och områden där människor inte lätt kan sätta en fot inuti. Forskare vid Standard University har utvecklat ett luftfylld rör med en kamera vid startpunkten som kan expandera när den rör sig över miljön. Det kan passa i små utrymmen där människor inte når den punkten.

  • Robotar idag är också vanliga för jordbruksändamål. Enligt insikter från verifierad marknadsundersökning förväntas jordbruksmarknaden uppgå till 11,5 miljarder dollar år 2025. De används för skörd, ogräsbekämpning, plantering av frön, markanalys, miljöinspektion, sprutning, beskärning och mycket mer.
  • CSS - en pålitlig partner, utvecklar programvaruapplikationer för dina robotar. Idag arbetar vi med våra partners för att göra informationsutbyte mellan robotarna och applikationerna effektiva. Vi strävar efter att överbrygga kommunikationsgapet och möjliggöra enkel dataöverföring. Våra applikationsutvecklare kan också bygga en plattform där ditt team kan anpassa robotarnas funktioner baserat på realtidsanalys, vilket är användarvänligt och lättanpassat applikationsgränssnitt som kan hanteras även av icke-teknisk personal.

Relaterade Bloggar

Vad är Robotisk Processautomatisering?
Vad är Robotisk Processautoma...
Till skillnad från den dystopiska framtiden som ofta berättas när robotar tar över är Robotic Process Automation (R...